top of page
Textured Wall_edited_edited.jpg

מפגש: קידום ניהול חומרים אסטרטגי בישראל | 21.2.2023 | 10:00-12:00

מפגש ראשון בנושא ניהול חומרים אסטרטגי בישראל נוכח משבר האקלים (אונליין) חומרי גלם ראשוניים וממוחזרים – אבני הבניין של הכלכלה והצמיחה, הינם משאב בסיכון בעידן של משבר סביבתי. על מנת להיערך כלכלית, אופרטיבית ומדינית, נדרש ניהול חמרים אסטרטגי בישראל ברמה משקית וסקטוריאלית.

במפגש הנוכחי נציג את תמונת המצב המקומית והעולמית בתחומי ניהול חמרים (פולימרים, מתכות וזכוכית), במטרה לנסות ולקדם פתרונות פרקטים.

המפגש נערך על ידי "הזירה הסביבתית", בשיתוף המעבדה לחדשנות באקולוגיה תעשייתית בראשות ד"ר ורד בלאס, החוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מוזמנים בעלי עניין מן הממשלה, אקדמיה, מגזר עסקי וסביבתי, וכל מי שמבקש לפעול לקידום הנושא. נשמח מאוד לראותכם, להרשמה ללא עלות כאן>>>Comments


bottom of page