top of page
Textured Wall_edited_edited.jpg

משבר האקלים: "הסקטור הפיננסי לא הפנים את גודל הצרה"

כנס אלמנטר עסק בין השאר בהשפעות משבר האקלים וההיערכות הנדרשת | תמר רביב, המשרד להגנת הסביבה: חלון הזמנים מצטמצם
Comments


bottom of page