top of page
Textured Wall_edited_edited.jpg

מפגש: ניהול משבר האקלים במגזר הפיננסי | 7.11.2022 | 16:00-18:00

לקראת ועידת האקלים של האו"ם בשארם (COP27), ובמסגרת יום האקלים באוניברסיטת תל אביב, אנו שמחים להזמין את חברי הזירה הפיננסית, למפגש חגיגי, שיערך באוניברסיטת תל אביב


המפגש יתמקד בכלים לניהול משבר האקלים במגזר הפיננסי, אשר מושקים במהלך חודש נובמבר ע"י משרד הגנ"ס, כולל התייחסות ומשוב של המגזר הפיננסי.


על הפרק:

  • ניהול סיכוני אקלים פיזים – "מפת סיכוני אקלים" לראשונה בישראל

    • דוברת: פרופ' נגה קורנפלד, מדענית ראשית משרד הגנ"ס

במפגש תוצג הגרסה הראשונה של מפת סיכוני אקלים פיזיים במיפוי מרחבי כלל ארצי (בדגש על הצפות ועומסי חום), כולל אינדקסים ושאילתות קיימים.

המטרה הינה לקבל משוב מן המגזר הפיננסי, ובקשות לשאילתות רלוונטיות.

  • ניהול הזדמנויות במעבר: "הטקסונומיה הירוקה בישראל", שיח בעלי ענין וקריאה לשיתוף ציבור

    • דובר: גל תמיר, מדיניות רגולציה, משרד הגנ"ס

במפגש תוצג לראשונה הגרסה הרשמית של הטקסונומיה הירוקה - מערכת לסיווג השקעות ע"פ מדדי סביבה, מותאמת לישראל (על בסיס הטקסונומיה האירופית).

טיוטה ראשונית תתפרסם ב26.10, בעוד המפגש הנוכחי יעסוק ביישומים המתבקשים ע"י המגזר הפיננסי, ובדילמות הכרוכות בו (למשל, איך מחליטים אם גז הינו אנרגיה ירוקה, וכדומה)

המטרה הינה הצגת הכלי לקבלת משוב, ובהמשך איתור גופים מתנדבים לנסות תיק מותאם טקסונומיה.

  • פאנל מגיבים (משתתפים המעוניינים להגיב מעל גבי הבמה, מוזמנים לעדכן אותנו מראש).Comments


bottom of page