top of page
Textured Wall_edited_edited.jpg

מפגש: שינוי האקלים והגופים המוסדיים | 12.9.23 | 8:30-12:00

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ומיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב מזמינים אתכם למפגש בנושא שינוי האקלים והגופים המוסדיים שיתקיים ביום ג', 12.9.23 בין השעות 8:30-12:00 באודיטוריום של ביה"ס ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב.


תוכנית המפגש:

מנחה: גלית קניגסברג, הזירה הסביבתית, מיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב


8:30-9:00 - התכנסות

9:00-9:15 - דברי פתיחה - עמית גל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל)

9:15-9:45 - הסיכון הפיזי בישראל והאזור - פרופ' קולין פרייס

ראש מיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב

9:45-10:15 - ביטוח אסונות טבע, מקרה המבחן של ארה"ב - מורן נבריסקי

דוקטורנטית כלכלת ומימון שינויי אקלים, אוניברסיטת תל אביב


10:15-10:45 - התרעננות


10:45-11:00 - סיכון אקלים, תפיסת הפיקוח - אביבה וייס

מנהלת מחלקת ניהול סיכונים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

11:00-12:00 - הזדמנויות וסיכונים בניהול ESG - פאנל

מני נאמן - משנה למנכ"ל ויועץ משפטי, קבוצת הפניקס

אלה אלקלעי - דירקטורית וסמנכ"לית פיתוח עסקי, IBI

שרון אללוף - מנהלת ESG, בנק הפועלים

מנחה: אביבה וייס, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון


*יש להגיע עם תעודה מזההComments


bottom of page