top of page
Textured Wall_edited_edited.jpg

יוזמת חשמל 100: הגשמת יעד של 100% חשמל ממקורות מתחדשים לחברות וארגונים הפועלים בישראל

חשמל ירוק הינו אינטרס עסקי של כל ארגון בעידן משבר האקלים. יוזמת חשמל 100 נוסדה על ידי המגזר העסקי ולמענו, להגשמת היעד עד שנת 2048 - שנת ה-100 של ישראל!


משבר האקלים הינו אתגר מרכזי העומד בפני העולם. הקהילה העסקית הינה קטר הצמיחה של כלכלת ישראל ובכוחה להוביל את השינוי. המנהיגות העסקית-אנרגטית הצומחת, מובילה את המשק קדימה, למען חוסן עסקי, תחרותיות, צמיחה ושגשוג בעידן משבר האקלים.


היוזמה מותאמת לצרכי החברות הפועלות בישראל, ופתוחה לכל חברה המבקשת לצרוך 100% חשמל מאנרגיה מתחדשת ללא ספי כניסה מגבילים. היוזמה פועלת על מנת לסייע לחברות להציב יעדי חשמל ירוק ריאליים, ותלווה אותם עד להטמעה מלאה תוך אספקת כלים, שיתוף ידע וגישור על חסמים במשק הישראלי.


לפרטים נוספים והצטרפות ליוזמה: www.hashmal100.orgComments


bottom of page