top of page
Textured Wall_edited_edited.jpg

זמן שאול: דיון על שווקי פחמן | יום ראשון 16.4.23

במסגרת סדרת מפגשי צהריים "זמן שאול" על משבר האקלים של מיזם PLANNET ZERO אוניברסיטת תל-אביב


מי מוכר פחמן? מי קונה? ומי מרוויח?

שווקי הפחמן הינם אמצעי מרכזי במאבק העולמי במשבר האקלים. רציונל הפעולה בשווקים אלה הינו מתן תג מחיר כלכלי לפחמן, המתמרץ הפחתת פליטות.


בעוד השווקים הרגולטורים מבוקרים ומפוקחים, לא קיים סטנדרט בינ"ל מוסכם לשווקים הוולונטאריים, ולכן קיימת ביקורת רבה בנוגע למהימנות השווקים ולתרומתם בפועל להפחתת פליטות.


הצטרפו לדיון צהריים על שווקי הפחמן, בהשתתפות:

  • גלית קניגסברג, הזירה הסביבתית, מיזם האקלים אוניברסיטת תל אביב

  • HP Indigo קרן שנער, מנהלת קיימות, חברת

  • עדי גמליאל, סמנכ"ל חדשנות, אסטרטגיה ו-ESG, נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה

  • Sustainability and Carbon officer ,חוליה צ'ודנסקי, הום ביוגז

  • Albo Climate, CEO & Co- Founder ,ד"ר ז'אק אמסלם

מתי? יום ראשון, 16.4.23, 12:00-13:30, חדר 449 בניין גילמן, אוניברסיטת תל אביב


שתייה חמה עלינו - כוסות עליכם, חוסכים חד פעמי ומשפרים את הסביבה!Comentários


bottom of page