top of page
Textured Wall_edited_edited.jpg

ארגוני הסביבה והתעשיינים: להקים מנהלת להתמודדות עם משבר האקלים

מתוך כתבתה של אילנה קוריאל ב-ynet, אפריל 2021:

שיתוף פעולה יוצא דופן: במכתב משותף ששלחו הבוקר (יום ג') ראשי התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, ארגון חיים וסביבה (ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל הכולל את "אדם טבע ודין", "צלול" ונוספים) ו״הזירה הסביבתית״ לראש הממשלה בנימין נתניהו, דורשים הגופים להקים מנהלת להתמודדות עם משבר האקלים בישראל וחקיקת חוק אקלים, שיגובש עם כלל בעלי העניין.


לטענת הארגונים, הפנייה הינה על רקע היעדר תיאום חמור בין כל משרדי הממשלה בהיבטים הקשורים בנושאי סביבה בכלל ובסוגיות הקשורות למשבר האקלים בפרט. היעדר תיאום זה מעכב את היערכות המשק למשבר האקלים, ומעמיד בספק את יכולתה של ישראל לעמוד ביעדים להפחתת פליטות גזי חממה. יש לציין כי קיימת כבר מנהלת להיערכות למשבר האקלים, אשר אינה מתוקצבת.


שיתוף הפעולה בין התאחדות התעשיינים לגופי הסביבה היה תולדה של פעילות משותפת במסגרת "הזירה הסביבתית", בראשות גלית קניגסברג. "המטרה היא לייצר דיאלוג ושיתוף פעולה בין המגזר העסקי לארגוני הסביבה".
Comments


bottom of page