top of page

שימוש חוזר באריזות

מדריך ליצרנים, יבואנים וקמעונאים בישראל

הקדמה: למה לקדם שימוש חוזר באריזות?

אריזות הן חלק מהותי בכל מוצר, אולם נזרקות במרבית המקרים מיד אחרי השימוש, ולכאורה בזאת נגמר תפקידן. אלא שהעלויות הסביבתיות והכספיות הכרוכות באבדן חומר הגלם, והטיפול בפסולת האריזות, מובילות לחשיבה מחודשת - אריזות בשימוש חוזר. 

מחקרים בתחום הסביבה מוכחים כי, לאחר הפחתת צריכה במקור, שימוש חוזר באריזות הוא הפתרון הטוב ביותר מבחינה סביבתית ומכאן גם בריאותית. בהתאם לכך ניתן לראות בשנים האחרונות שינויי רגולציה וצמיחה של מודלים חדשניים לשימוש חוזר באריזות אצל חברות מובילות במגוון תחומי תעשייה ברחבי העולם. 

מצאנו כי למרות שיש שפע של מידע וגופים העוסקים בתחום בעולם, לעסקים בישראל קשה למצוא את המידע הרלוונטי עבורם. זאת מכיוון שנדרשות התאמות ליכולות, הצרכים וההתנהגות של השוק המקומי כדי להצליח לפעול באופן כלכלי, סביבתי ואחראי.

 

שימוש חוזר באריזות נוגע בבעלי עניין רבים, אשר לכל אחד צרכים ואתגרים משלו; 
יצרני ויבואני מוצרים ארוזים, יצרני אריזות, חברות לוגיסטיקה, קמעונאים, מפיצים, רגולטורים וכמובן הצרכנים. כולם צריכים לפעול יחד כדי להגיע להישגים בתחום ובכך לייצר מובילות, לשפר את המיצוב הסביבתי שלהם ולהתאים עצמם לדרישות השוק המתפתחות. 

Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

"אם אין לך מערכת שתומכת בשימוש חוזר באריזות, הדבר הופך להצהרת עיתונות. ללא צמיחה וללא קיימות"

מייק ניומן, מנכ"ל Returnity (TechCrunch 18.2.22)

Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

המדריך

הזירה הסביבתית מרכזת את תחום השימוש החוזר בארץ על ידי הנגשת ידע וכלים וקידום שיתופי פעולה בין בעלי העניין השונים כדי להוביל את התעשייה כולה לעבר עתיד של שגשוג בר-קיימא. הפעילות נעשית בשיתוף פעולה עם הגופים המובילים במשק מתחומי התעשייה, הסביבה והאקדמיה ועם אנשי מפתח מתחום הממשל.

אנו יודעים כי המסע למציאות פתרון סביבתי נכון מתחיל בשלבי התכנון והעיצוב. בנינו את המדריך שלפניכם על מנת לייצר מענה יישומי לעסקים המקומיים. המדריך כולל:

•    סקירה של תחום השימוש החוזר באריזות בארץ ובעולם
•    היכרות עם חוקים ותקנות
•    שותפים באקוסיסטם
•    מודלים לדוגמה
•    כלי שימושי לקבלת החלטות

זהו מדריך דינאמי שמטרתו להתעדכן ולייצר תמונת מצב עדכנית בתחום. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, להציג פתרונות מותאמים, הצעות לשינויים, רעיונות ויוזמות נותנות השראה, על מנת לקדם שוק שימוש חוזר באריזות בישראל.

המדריך נכתב ע"י הזירה הסביבתית:
גלית קניגסברג
שגיא מדניק
אפרת ברק

Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

יצירת קשר

bottom of page