top of page

הזירה הסביבתית

מיזם שיתוף פעולה רב מגזרי לפתרון סוגיות

סביבה וקיימות במשק הישראלי

האתגר

סוגיות סביבתיות הינן מורכבות מטבען ונוגעות במגוון רחב של תחומים ובעלי עניין.
פתרונות יישומיים לאתגרי הסביבה דורשים שילוב ידע ויכולות ממגוון עולמות תוכן.

הפתרון

הזירה הסביבתית פועלת במטרה לקדם משק משגשג ובר-קיימא בישראל

על ידי בניית רשת שותפים רחבה ויצירת דיאלוג ישיר ומשותף בין

גופי אקדמיה, מגזר עסקי וארגוני סביבה

Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

שיטת הפעולה

הזירה הסביבתית מייצרת נקודת מפגש בין גופים מרכזיים במשק הישראלי, חושפת זוויות ראייה משלימות ומגוונות, מבוססות מדע ונתונים ופועלת תוך חיבור לנעשה בשטח.

 

שיטה זו מובילה לפיתוח פתרונות שוק חופשי מערכתיים, חדשניים ויצירתיים בניהול האתגר הסביבתי במגזר העסקי. הזירה מפעילה שני ממשקי פעילות עיקריים, הזירה הסביבתית והזירה הפיננסית.

Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

תחומים

תחומים
כלכלה מעגלית

כלכלה מעגלית

ניהול אסטרטגי של חומרי גלם (MFA), פתרונות סוף חיים, אריזות בשימוש חוזר, ניהול מחזורי מים ופחמן.

משבר האקלים

מיזמים בתחומי אנרגיה מתחדשת, סחר בפחמן, דיווחים, הנעה נקייה והיערכות למשבר האקלים.

הזירה הפיננסית

בשיתוף Plannet Zero - מיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב, בנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות.

Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

שותפים מובילים

שותפים מובילים
Arenapartenerslogos.png
Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

אודותינו

הזירה הסביבתית פועלת החל משנת 2020 בשיתוף החוג ללימודי סביבה בבי"ס פורטר באוניברסיטת תל אביב, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר וחיים וסביבה.

בזירה חברים גופים מרכזיים עסקיים וסביבתיים במשק הישראלי, המקדמים פרויקטים בתחומי משבר האקלים, כלכלה מעגלית, צרכנות סביבתית ו-ESG.

About
Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

ערוצי פעילות מרכזיים

מפגש בלתי אמצעי בין ארגונים עסקיים לארגוני סביבה:
הכרות, שקיפות, שיח בונה ודיאלוג, המאפשר "לשמוע להישמע ולהשפיע"

*

ניהול קונפליקטים:
זיהוי סוגיות מפתח, הבנת נקודות המבט השונות, איתור הסכמות ופתרונות

*

הנגשת ידע ובניית ארגזי כלים לניהול האתגרים הסביבתיים במגזר העסקי

*

פרויקטים יישומים, פיתוח עסקי סביבתי ומיזמים משותפים

*

ניירות עמדה מוסכמים והנעת מתווים עסקיים רב מגזריים מול הרגולטורים

*

מפגשי היכרות אחד על אחד, דיאלוג ישיר בין חברה מסחרית לארגוני סביבה

*

פרויקטים מחקריים, תכנית מתמחים ושת"פ בתכנית הלימודים בביה"ס ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב במסגרת "Project Based Learning"

ערוצי פעילות
Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

פרסומים

"אי אפשר להפריד בין הכלכלה לסביבה"

ראיון עם גלית קניגסברג

ארגוני הסביבה והתעשיינים:

להקים מנהלת להתמודדות עם משבר האקלים

משבר האקלים:

"הסקטור הפיננסי לא הפנים

את גודל הצרה"

פרסומים
Abstract Aerial View_edited_edited_edited.jpg

יצירת קשר

Contact
bottom of page